Péntek, 2018 November 16, 0:14:21Nyitólap | Regisztráció | Belépés

Honlap-menü

Belépés

A fejezet kategóriái

Cikkeim [46]

Keresés

Körkérdésünk

Értékeld honlapomat
Összes válasz: 4

Mini-chat

Statisztika


Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Cikkek katalógusa
Nyitólap » Cikkek » Cikkeim

A hét emberi vérmérséklet - összesítés

ÖSSZESÍTÉS

 

1-3 sugár: Az idő, ritmus és élet túlsúlyban levő, a forma alárendelt.

 

Első sugár

A Háromság személye: első

Tulajdonságok: erő, akarat, bátorság, vezetőképesség, önbizalom

Jellemfajta: katona, felfedező, uralkodó, kormányzó, államférfi, vezető

Legjobb és legrosszabb tulajdonságai: erő-szigor; gyöngédség-lemondás

Hajtó ösztönzés: meghódítani, fölemelkedni, megtalálni a végső valóságot.    

                               Gyakran található az ellenkezője is.

Legfőbb fölemelkedés: Külsőleg: a győzelem. – Belsőleg: mindenhatóság, az

                                      erő kiáradása, királyság, uralom a természet és a külső

                                      Én fölött. Akarat, - önzetlen, erőszak nélküli, az Egy

                                      Akarat kifejezéseként.

Tanító módszer: Az igazság keresése, visszavonulás, a tanítvány magára hagyása.                          

Teljesítés módszerei:    Legyőzés, rombolás, a saját akaratnak, mint legfőbb tekintélynek, a                            saját útnak, mint egyetlen útnak kinyilvánítása. Az alárendeltek                                           fegyelmezése.

Fegyver: buzogány

Gyöngeségek, hibák: zsarnokság, akaratosság, gőg, uralom, megvetés, önzés,

                                  hatalomvágy, szeszélyesség, egyénieskedés, merevség

A szenvedés forrásai: vereség, lefokozás, elmozdítás, megalázás, fegyelmezés, számkivetés

Vallás: hinduizmus

Szín: izzó fehér, ragyogó kék, cinóbervörös

Művészet: tánc, táncszerzés (koreográfia)

Drágakő: gyémánt

Jelkép: kör, ponttal a közepén

 

Második sugár:

A Háromság személye: második

Tulajdonságok: egyetemes szeretet, bölcsesség, belátás, éleselméjűség, intuíció,

                         emberszeretet, az egység érzése, szellemi együttérzés, együttműködés

Jellemfajta: A bölcs, a gyógyító, tanító, újító (reformátor), emberszerető

A legjobb és legrosszabb tulajdonságok: bölcsesség és szeretet – gyűlölet

 

Hajtó ösztönzés: megvédeni, fölvilágosítani, tanítani, megosztani, szolgálni,

                           gyógyítani

Legfőbb fölemelkedés: Külső: az egységnek teljes és töretlen megvalósítása.

                                     A bölcsesség eredményes közlése.

                                      Belső: mindent tudás. Az egység tapasztalatának

                                      folytonos kiterjesztése.

Tanítási módszer: A tudás megosztása. A belülről való megvilágítás.

                             A boldogság átadása.

Teljesítés módszerei: Intuitív belátás, éleselméjűség és fölfogás.

                                  Ön-megvilágosítás, a saját oldalra hódítás, egyezkedés,

                                  nem ellenállás.

Fegyver: birkózó fogások

Gyöngeségek, hibák: érzelgősség, érzékiség, gyakorlatiatlanság, helytelen

                                  önfeláldozás másokért, aláásva azok önbizalmát és növelve önzésüket, a                                 formák tagadása

Szenvedések forrásai: lesújtottság, magány, elkülönülés, kizártság, elhidegülés,

                                   hidegség, igazságtalan ítélet, hűtlenség

Vallás: buddhizmus

Szín: aranysárga, azúrkék

Művészet: zene, az összhangzó művészet

Drágakő: zafír

Jelkép: latin kereszt

 

Harmadik sugár:

A Háromság személye: harmadik

Tulajdonságok: teremtő elképzelés, fölfogás, megértés, kutató és magyarázó

                         értelmi erő, alkalmazkodó képesség, tapintat, pártatlanság

Jellemfajta: bölcselő (filozófus), tudós, diplomata, szervező, stratéga, sakkozó,

                   asztrológus, igazgató, közgazdász, bankár, bíró

Legfőbb jó és legfőbb rossz: megértés-szellemi vakság

Hajtó erő: teremtő tevékenység, megértésre törekvés

Legfőbb fölemelkedés:

               Külső: Igazság. Lángész, mint az állandó emelkedés eredménye.

               Belső: Mindenütt jelenvalóság. Az igazság fölfogása.

Tanító módszer: Az elvek megmagyarázása. Személytelenség. A módszer

                           alkalmazása az egyéni szükségletek szerint.

Teljesítés módszere: hosszú, következetes gondolkodás. A helyes megértés,

                                 helyes tettekre vezet. Hasznosság.

Fegyver: stratégia, csapda, háló

Gyöngeségek, hibák: határozatlanság, túl sokfelé tekintgetés, hidegség,

                                  cselszövés, zárkózottság, kegyetlenség, hozzá nem értés,

                                  tudatos csalás, ravaszság

Szenvedés forrásai: megaláztatás, a hozzá nem értés bebizonyítása,

                                tájékozatlanság

Vallás: kaldeai, egyiptomi

Szín: smaragdzöld

Művészet: irodalom, költészet, szónoklat

Drágakő: smaragd

Jelkép: háromszög

 

Negyedik sugár: A forma behálózza az életet

A Háromság személye: harmadik

Tulajdonságok: szilárdság, összhang, egyensúly, szépség, ritmus

Jellemfajta: Művész (a művészeti kifejezés) és a közvetítő közeg kiválasztása az

                   alsugár befolyásától függ. Közvetítő, összekötő rész, értelmező

Legfőbb jó és legnagyobb rossz: szépség-rútság

Hajtó ösztönzés: széppé tenni

Legfőbb fölemelkedés:

                           Külső: összhang, egyensúly, tökéletes ábrázolás

                           Belső: a szépség érzékelése

Tanító módszer: Megjelenítés, megmagyarázás. Fölemelés a szépségre

                           hivatkozás és ritmikus beszéd által

Teljesítés módszere: A fizikai tökély és báj elérése a szépség által

Gyöngeségek: változékonyság, lelkesedés és kétségbeesés hangulatváltozásai,

                        érzékiség, színészkedés, öncsalás, önsajnálat, vigyázatlanság

Szenvedés forrásai: elrontás, a tökéletes kifejezés sikertelensége

Vallás: orpheusi, egyiptomi

Szín: világos bronz

Művészet: opera, egységbe foglalás (szintézis)

Drágakő: jáspis

Jelkép: két egymásra fektetett körző

 

Ötödik, hatodik és hetedik sugarak:  Az anyag és a forma az uralkodók, - a

                                                          Ritmus és az élet alárendeltek.

 

Ötödik sugár:

A Háromság személye: harmadik

Tulajdonságok: elemző és logikus elme, pontosság, türelem

Jellemfajta: tudós, mennyiségtan tudós, jogász, alkimista

Legfőbb jó és legnagyobb rossz: igazság, tudás, tények –

                                                     valótlanság, tudatlanság, téves állítások

Hajtó ösztönzés: valamit felfedezni, tudásszomj

Legfőbb fölemelkedés:

                          Külső: tudás

                          Belső: értelmi tudás földerítése

Tanító módszer: megmagyarázás, térképek, diagramok, részletezés,

                          a pontosság kifejlesztése

Teljesítés módszere: gondolkodás, kutatás, kísérletek, türelmes megfigyelés,

                                 levezetés (dedukció), fáradhatatlan kutatások

Fegyver: fúró; a tudományos módszer

Hibák: ön-központosítás, szűklátókörűség, időérzék hiánya, gőg, zsugoriság,

            bírálgatás, pedantéria (gondolkodásban és viselkedésben egyaránt),

            ravaszkodás, csűrés-csavarás, anyagelvűség, hidegség, kíváncsiság,

            kutakodás, elkülönülés, a forma hangsúlyozása és az élet megvetése

A szenvedés forrásai: megvetés, értelmi vereség, annak bizonyítása, hogy nem

                                   volt igaza

Vallás: zoroasteri

Szín: citromsárga

Művészet: festészet

Drágakő: topáz

Jelkép: ötágú csillag

 

Hatodik sugár:

A Háromság személye: harmadik

Tulajdonságok: egyirányúság, lelkesedés, tüzes rajongás, áhítat, odaadás,

                         önfeláldozó szeretet, hűség, lojalitás

Jellemfajta: a szent, a misztikus, az odaadó, vértanú, evangélista, szolgáló,

                   hűséges barát

Legfőbb jó és legnagyobb rossz: hűség, kitartó hűség az ügyhöz, becsületesség –

                                                     elkülönülés, egyénieskedés, hűtlenség

Hajtó ösztönzés: szolgálni és imádni, tisztelni az ügyet

Legfőbb fölemelkedés:

                          Külső: önfeláldozás

                          Belső: az imádat izgalma, vértanúság, szolgálat, barátság

Tanító módszer: a hősök tiszteletének fölébresztése, föllelkesítés, sugalmazás

Teljesítés módszere: egyirányúság

Fegyver: vívótőr

Hibák: túlérzékenység, ingerlékenység, szűklátókörűség, türelmetlenség,

           fanatizmus, vak odaadás a személyek iránt, az értelem megvetése,

           érzékiség

Szenvedés forrásai: hűtlenség azok részéről, akiket szeret vagy akikben bízott,

                                ha félreértették vagy tévesen ítélték meg, mélabú

Vallás: kereszténység

Szín: tüzes rózsaszín

Művészet: építészet (megfagyott zene)

Drágakő: rubin

Jelkép: egyenlőszárú, kereszt alakú négy rózsaszirom

 

Hetedik sugár:

A Háromság személye: harmadik

Tulajdonságok: kegyesség, pontosság, rendezett szépség és cselekvés,

                         lovagiasság, ügyesség, méltóság, nemes viselkedés, katonai

                         módszerek, pompa kedvelés

 

Jellemfajta: pap, szertartásmester, egyházi szertartások rendezője, mágus,

                   látványosságok (színdarabok) rendezője, lovag, politikus,

                   filmrendező

Legfőbb jó és legnagyobb rossz: rend – rendetlenség

Ösztönző erő: földíszíteni, egységbe foglalni (szintézis), kinyilvánítani

Legfőbb fölemelkedés:

                          Külső: rendezett pompa

                          Belső: a tökéletes gyújtópont földerítése az atmától a fizikaiig

Tanító módszer: megjelenítés (dramatizálás), egyházi nyelvezet

Teljesítés módszere: rendezett egységbe foglalás

Fegyver: vívótőr

Hibák: hatalom és tisztaság szeretete, politikai játék, az embereknek játékszer-

           ként használata, bürokrácia, különcködés, gépies szertartásosság,

           katonáskodás

A szenvedés forrásai: megalázás, a külső hatalom elvesztése, a nála kisebbek

                                   elítélő bírálata, udvariatlanság, gorombaság

Vallás: minden vallás szertartásos oldala, szabadkőművesség

Szín: bíbor

Művészet: szobrászat

Drágakő: ametiszt

Jelkép: az óramutató járásával egyezően forgó tűzkereszt

 

 

 

 * A gyémánt „helyettese” lehet a hegyi kristály. I. L.  

Kategória: Cikkeim | Hozzáadta: sugar_celia (2011 Április 09) | Szerző: A hét emberi vérmérséklet
Megtekintések száma: 195 | Tag-ek(kulcsszavak): vérmérséklet, temperamentum | Helyezés: 0.0/0
Összes hozzászólás: 0
Név *:
Email *:
Kód *:
Copyright MyCorp © 2018 | Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben